Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne

1. Regulamin rekrutacji do projektu

2. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

3. Załącznik nr 2 Oświadczenie o przetwarzaniu danych

4. Załącznik nr 3 Oświadczenie o zagrożeniu ubóstwem lub wykluczeniem

5. Załącznik nr 4 Oświadczenie o miejscu zamieszkania

6. Załącznik nr 5 Test wiedzy

7. Załącznik nr 6 Oświadczenie o III profilu

8. Załącznik nr 7 Oświadczenie o byciu osobą bierną

9. Załącznik nr 8 Ankieta dla osób niepełnosprawnych

10. Załącznik nr 9 Oświadczenie o braku zaangażowania

11. Załącznik nr 10 Ankieta motywacyjna

12. Załącznik nr 11 Przetwarzanie danych

13. Załącznik nr 12 Test badający poziom motywacji potencjalnych Uczestników Projektu

14. Załącznik nr 13 Zgoda na ubezpieczenie NNW

15. Oświadczenie uczestnika projektu - RODO

Komplet dokumentów do pobrania

 

Script logo