Uczestnicy

Wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:

 • Diagnoza potrzeb - (1h/os.)
 • Poradnictwo zawodowe z IPD – (2h/os.)
 • Trening podstawowych kompetencji społecznych w formie zajęć grupowych (24h/grupa)
 • Warsztaty – techniki aktywnego poszukiwania pracy w postaci zajęć grupowych (16h/grupa)
 • Pośrednictwo pracy (6h/os.)
 • Zajęcia z trenerem zatrudnienia wspieranego
 • Szkolenia podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe do wyboru:
  • Cukiernik
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  • Kosmetyczka
 • Po zakończeniu szkoleń 60 Uczestników weźmie udział w 4 miesięcznych stażach zawodowych.

Dodatkowo dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Materiały szkoleniowe
 • Zewnętrzne egzaminy  po szkoleniach zawodowych
 • Badania lekarskie
 • Zwrot kosztów dojazdów
 • Wyżywienie.
Script logo