Aktualności

Data aktualizacji 25.07.2019

Staże zawodowe w trakcie realizacji
Aktualnie trwają staże zawodowe Uczestników Projektu z Grupy 1, 3, 4 i 5. Wszystkim Uczestnikom przypominamy o terminowym wysyłaniu list obecności.

 

Data aktualizacji 10.07.2019

Uczestnicy z Grupy 1 kończą staże zawodowe.  Mamy nadzieję, że przygoda z projektem „Niepełnosprawni – aktywni zawodowo i społecznie” przyniosła im mnóstwo nowych doświadczeń zawodowych oraz zmotywowała ich do dalszego rozwoju. Życzymy powodzenia oraz wielu sukcesów.

 

Data aktualizacji 29.06.2019

Ostatnie spotkania w ramach Indywidualnego Pośrednictwa Pracy dla Uczestników z Gr. 2
Od dnia 29.06.2019 r. do 02.07.2019 r. w Opolu Lubelskim odbędzie się kolejne, ostatnie z cyklu spotkanie z Pośrednikiem pracy dla Uczestników z Grupy 2. Życzymy wszystkim owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 24.06.2019

Uczestnicy z Grupy 2 kończą staże zawodowe.  Mamy nadzieję, że przygoda z projektem „Niepełnosprawni – aktywni zawodowo i społecznie” przyniosła im mnóstwo nowych doświadczeń zawodowych oraz zmotywowała ich do dalszego rozwoju. Życzymy powodzenia oraz wielu sukcesów.
Uczestnikom, którzy nadal są na stażu przypominamy o terminowym wysyłaniu list obecności

 

Data aktualizacji 12.06.2019

Ostatnie spotkania w ramach Indywidualnego Pośrednictwa Pracy dla Uczestników z Gr. 1
Od dnia 12.06.2019 r. do 15.06.2019 r. w Lublinie odbędzie się kolejne, ostatnie z cyklu spotkanie z Pośrednikiem pracy dla Uczestników z Grupy 1.  Życzymy wszystkim owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 06.06.2019

Staże zawodowe w trakcie realizacji
Aktualnie trwają staże zawodowe Uczestników Projektu z Grupy 1, 2,3, 4 i 5. Wszystkim Uczestnikom przypominamy o terminowym wysyłaniu list obecności.

 

Data aktualizacji 28.05.2019

W dniu dzisiejszym Uczestnicy Projektu z Gr. 5 „Opiekun osoby starszej” przystąpili do zewnętrznego egzaminu zawodowego.
Wszystkim Uczestnikom gratulujemy zdanego egzaminu!

 

Data aktualizacji 10.05.2019

W dniu dzisiejszym Uczestnicy Projektu z Gr. 5 „Opiekun osoby starszej” zakończyli szkolenie zawodowe. Mamy nadzieje, że zdobyta wiedza zaowocuje efektowną pracą podczas stażu zawodowego.

 

Data aktualizacji 01.05.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 02.05.2019 nasze biuro jest nieczynne.

 

Data aktualizacji 19.04.2019

Data aktualizacji 01.04.2019

Szanowni Państwo,

Od 1 kwietnia 2019 r. firma CONSULTOR Sp. z o.o. w Lublinie zmienia siędzibę. Nasz nowy adres to:

ul. Mieszka I 6
20-610 Lublin

 

Data aktualizacji 11.03.2019

Szanowni Państwo,
Niezmiernie miło nam poinformować, że Uczestnicy gr. 1 szkoleniaCukiernik” rozpoczęli kolejną formę wsparcia jaką są staże zawodowe.
Wszystkim stażystkom życzymy powodzenia!

Ponadto informujemy, że nadal trwa rekrutacja na pozostałe szkolenie, tj.: Cukiernik/Kucharz (120 h), Sprzedawca/Projektant grafiki (120 h), Kosmetyczka/ Opiekun osoby starszej (120 h) (do wyboru zg ze ścieżką reintegracji).

 

Data aktualizacji 20.02.2019

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 20.02.2019 r. zakończyło się szkolenie gr 1 „Sprzedawca”, które odbywało się w Lublinie.
Ponadto informujemy, że nadal trwa rekrutacja na pozostałe szkolenie, tj.: Cukiernik/Kucharz (120 h), Sprzedawca/Projektant grafiki (120 h), Kosmetyczka/ Opiekun osoby starszej (120 h) (do wyboru zg ze ścieżką reintegracji).
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91.

 

Data aktualizacji 15.02.2019

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 15.02.2019 r. do egzaminu czeladniczego przystąpili Uczestnicy/czki gr 2 szkolenia „Cukiernik”, które odbywało się w Opolu Lubelskim. Gratulujemy wszystkim zdanego egzaminu!
Ponadto informujemy, że nadal trwa rekrutacja na pozostałe szkolenie, tj.: Cukiernik/Kucharz (120 h), Sprzedawca/Projektant grafiki (120 h), Kosmetyczka/ Opiekun osoby starszej (120 h) (do wyboru zg ze ścieżką reintegracji).
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91.

 

Data aktualizacji 15.01.2019

W dniu 15.01.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wraz z opisem przedmiotu zamówienia i załącznikami zgodne z zasadą konkurencyjności w ramach projektu „Niepełnosprawni – aktywni zawodowo i społecznie” z dnia 06.01.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone w bazie konkurencyjności na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Wykonawcą usług będzie:
TERRA – Niepubliczne Centrum Kształcenia w Chełmie
ul.  Jagiellońska  29, 22-100 Chełm
NIP: 712-104-58-09

 

Data aktualizacji 02.01.2019

Szanowni Państwo,
Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Niepełnosprawni – aktywni zawodowo i społecznie”. W ramach udziału w projekcie zapewniamy:

 • Diagnoza potrzeb
 • Poradnictwo zawodowe z IPD
 • Trening podstawowych kompetencji społecznych
 • Warsztaty- techniki aktywnego poszukiwania pracy
 • Zajęcia z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego
 • Pośrednictwo pracy
 • SZKOLENIA zawodowe do wyboru:
 • Cukiernik/Kucharz (120 h)
 • Sprzedawca/Projektant grafiki(120 h)
 • Kosmetyczka/ Opiekun osoby starszej (120 h)
 • Staże 4 –miesięczne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Data aktualizacji 21.12.2018

Z okazji świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym Klientom, Partnerom i Sympatykom,
kierujemy płynące z serca życzenia radosnych,
spokojnych świąt oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

Zarząd oraz Pracownicy Consultor Sp. z o. o.

Data aktualizacji 12.12.2018

Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 12.12.2018 r. Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na zmianę tematyki szkoleń a także rozszerzenie obszaru realizacji projektu o dodatkowe powiaty.

Aktualnie w ramach projektu „Niepełnosprawni – aktywni zawodowo i społecznie” wsparciem zostanie objętych 60 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 9 – ciu powiatów (powiat: lubelski, miasto Lublin, łęczyński, opolski, świdnicki, chełmski, lubartowski, krasnostawski, hrubieszowski) woj. Lubelskiego, w tym w szczególności:

 • Osoby pozostające bez zatrudnienia,
 • Osoby bezrobotne z III profilem,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach,
 • Osoby z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach projektu oferujemy:

 • Diagnoza potrzeb
 • Poradnictwo zawodowe z IPD
 • Trening podstawowych kompetencji społecznych
 • Warsztaty- techniki aktywnego poszukiwania pracy
 • Zajęcia z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego
 • Pośrednictwo pracy
 • SZKOLENIA zawodowe do wyboru:
  • Cukiernik/Kucharz (120 h)
  • Sprzedawca/Projektant grafiki(120 h)
  • Kosmetyczka/ Opiekun osoby starszej (120 h)
 • Staże 4 –miesięczne.

W ramach projektu zapewniamy również:

 • stypendium stażowe 997,40 zł netto/m-c,
 • stypendium szkoleniowe 621,25 zł netto,
 • zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki,
 • materiały szkoleniowe,
 • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
 • wyżywienie i serwis kawowy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91.

 

Data aktualizacji 16.10.2018

Szanowni Państwo,
Informujemy, że trwa rekrutacja do projektu „Niepełnosprawni – aktywni zawodowo i społecznie”. W ramach udziału w projekcie zapewniamy:
•    Diagnoza potrzeb
•    Poradnictwo zawodowe z IPD
•    Trening podstawowych kompetencji społecznych
•    Warsztaty- techniki aktywnego poszukiwania pracy
•    Zajęcia z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego
•    Pośrednictwo pracy
•    SZKOLENIA zawodowe do wyboru:

 • Cukiernik (120 h)
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (120 h)
 • Kosmetyczka (120 h)

•    Staże 4 –miesięczne.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Data aktualizacji 01.10.2018

Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Niepełnosprawni – aktywni zawodowo i społecznie
Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu 5 – ciu powiatów (powiat: lubelski, miasto Lublin, łęczyński, opolski, świdnicki) woj. Lubelskiego, w tym w szczególności:

 • Osoby pozostające bez zatrudnienia,
 • Osoby bezrobotne z III profilem,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach,
 • Osoby z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach projektu oferujemy:

 • Diagnoza potrzeb
 • Poradnictwo zawodowe z IPD
 • Trening podstawowych kompetencji społecznych
 • Warsztaty- techniki aktywnego poszukiwania pracy
 • Zajęcia z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego
 • Pośrednictwo pracy
 • SZKOLENIA zawodowe do wyboru:
  • Cukiernik (120 h)
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (120 h)
  • Kosmetyczka (120 h)
 • Staże 4 –miesięczne.

W ramach projektu zapewniamy również:

 • stypendium stażowe 997,40 zł netto/m-c,
 • stypendium szkoleniowe 798 zł netto,
 • zwrot kosztów dojazdu w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki,
 • materiały szkoleniowe,
 • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
 • wyżywienie i serwis kawowy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Script logo