O projekcie

Projekt „Niepełnosprawni – aktywni zawodowo i społecznie” realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o. o., jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11 Włączenie społeczne, 11.1 Aktywne włączenie.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 31.01.2020

Celem głównym projektu jest aktywne włączenie poprzez promowanie równych szans oraz aktywne uczestnictwo i zwiększanie szans na zatrudnienie 60 osób (w tym 32K, 28M) powyżej 18 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie z terenu woj. Lubelskiego (powiaty: lubelski, miasto Lublin, łęczyński, opolski, świdnicki) poprzez kompleksowy projekt w terminie 01.10.2018 - 31.10.2019 r.

 

 

Script logo